Veliki Rzav – centar genske, specijske i ekosistemse raznovrsnosti

Na inicijativu Ekološkog udruženja Rzav iz Arilja za očuvanje Velikog Rzava stručni saradnici Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno-matematilkog fakulteta u Kragujevcu su primenili strategiju vrednovanja očuvanosti svih komponenti biodiverziteta samog vodenog staništa. Hidrobiološka analiza je pokazala da je to očuvano stanište uz zanemarljiv uticaj ljudi i veoma visok diverzitet karakterističan za brdsko-planinske reke, kako makroalgi, tako i makrobeskičmenjaka i ribljih populacija.

Napomena: Prilog je urađen za potrebe Ekološkog udruženja Rzav.