Čekajući put strahuju od kiše

Krajem maja nevreme praćeno kišom, gradom i izlivanjem bujičnih potoka napravilo je milionsku štetu na usevima u selima Lužničke doline koja je procenjena na oko 200 miliona dinara. Ogromna oštećenja pretrpela je i putna infrastruktura, počeli su radovi na sanaciji propusta, sledi rekonstrukcija dva mosta i procena je da će oko 50 odsto putnih pravaca biti sanirano pre zime.

Napomena: Prilog emitovan u emisiji Među nama, Televizija Nova S.