Zaštita Rzava

Višegrad ima Drinu i “na Drini ćupriju”, ima i Kamengrad i banju Vilinu vlas, ali nema nijedno zaštićeno dobro. Pokrenuta je inicijativa da se reka Rzav, zbog svojih kvaliteta, ali i zbog kulturnog nasleđa koje se nalazi na njenim obalama zaštiti kao područje Rzav Dobrun. A evo i zašto.

Napomena: Prilog emitovan u Jutarnjem programu Uranak, Televizija K1.