Užički akcijaši ni danas ne miruju

Udruženje akcijaša i volontera Užica obležilo je 1. april – Dan omladinskih radnih akcija. Nekada su gradili, ali danas su prioriteti drugačiji, pa su okrenuti očuvanju životne sredine – čiste prirodu i pošumljavaju.

Napomena: Prilog emitovan u Jutarnjem programu Urnak, Televizija K1.