Učenje istorije kroz zabavu

Miloš Racić, nastavnik istorije iz Užica, svojim đacima istorijske događaje predstavlja na zaninimljiv način pa je i učenje i savladavanje gradiva mnogo lakše. Sa đacima, koji su i glavni akteri, Miloš je snimio više od 120 kratkih filmova sa istorijskom tematikom.

Napomena: Prilog emitovan u emisiji Među nama, Televizija Nova S.