Spašavanje Panjice od deponije

Arilje je mapiralo oko 30 divljih deponija po selima i planira da ih sve ukloni za tri godine sredstvima od eko takse. Ovih dana se uklanja deponija u Brekovu, koja ugrožavaa reku Panjicu, a na kojoj Zavod za zaštitu prirode vrši istraživanja, jer je podneta inicijativa za njenu zaštitu.

 

 

Napomena: Prilog je emitovan u emisiji Uranak, K1 televizija.