Roge – satrto selo

Grad, veličine jajeta nepravilnog oblika, koji je u subotu padao samo desetak minuta u požeškom selu Roge uništio je skoro sve što se moglo uništiti – stradali su automobili, polupane fasade i krovovi, vrtovi su nestali kako da nikada nisu ni bili zasađeni, voćnjaci, kukuruzi i livade uništene, a malina do zemlje satrta. Proglašena je vanreda situacija.

Napomena: Prilog je emitova u emisiji Vesti Tačno, Tanjug TV.