Prostor Hidrocentrale pod gradom vratiti u pređašnje stanje

UŽICE – Postupajući po zahtevu Građanske čitaonice “Libergraf”, Zavod za za zaštitu spomenika kulture Kraljevo doneo je Rešenje kojim investitoru JP “Elektroprivreda Srbije” zabranjuje svako dalje izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru,spomeniku kulture “Stara hidrocentrala na Đetinji” u Užicu, i obavezuje ga da vrati u pređašnje stanje.

„Ukoliko JP “Elektroprivreda Srbije” ne postupi po ovom Rešenju, odnosno u roku od 30 dana od prijema ne pribavi akt nadležne ustanove zaštite kojom se ostvaruje pravo na traženu intervenciju, a koji se izdaje u postupku objedinjene procedure, Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo podneće zahtev nadležnom organu za povraćaj u prvobitno stanje objekta o trošku investitora. Nakon izvedenih radova, prva Evropska hidrocentrala koja je funkcionisala po Teslinim principima višefaznih naizmeničnih struja, zajedno sa zaštićenom okolinom, trajno je izmenila svoj izgled. Simbol društvenog i tehnološkog razvoja Užica i Srbije postao je žrtva neodgovornog i bahatog odnosa države prema kulturnom nasleđu. Na osnovu člana 212. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srbije nadležnom tužilaštvu podnećemo krivičnu prijavu protiv odgovornih lica za učinjeno krivično delo “Uništenje ili oštećenje tuđe stvari”, učinjeno prema kulturnom dobru“, navodi se u saopštenju Građanske čitaonice „Libergraf“.