Prijepolje sud

Prijepolje disciplinski postupak

Sindikat pravosuđa Srbije podneo je Inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv Milete Bezarevića, predsednika Osnovnog suda u Prijepolju, zbog “nekorektnog postupanja prema učesnicima u sudskim postupcima i zaposlenima u Sudu”. Zaposleni kažu da imaju najmanje zarade u odnosu na kolege u drugim sudovima u Srbiji te da su ih odluke predsednika Suda sprečavale u napredovanju.

Napomena: Prilog emitovan u emisiji Među nama, Televizija Nova S.