Klizište u Ulici Bana Milutina

U Požegi, u Ulici Bana Milutina, poslednje nevreme nanovo je potaklo klizište koje postoji već deset godina. Svaka jača nepogoda i poplava podriva ulicu, asfalt puca, a ovoga puta popucale su i kuće, potporni zidovi. U ovoj ulici ima 50 domaćinstava koja su didrektn ougrožena. Za sanaciju je potrebno oko 100 miliona dinara.

Napomena: Prilog je emitovan u Dnevniku, Nova S.