Gostilje kandidat za najlepše selo na svetu

Mokru Goru je Svetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija pre dve
godine proglasila najlepšim turističkim selom na svetu, a u trci su tada bili i
zlatiborsko selo Gostilje i Tršić kod Loznice. Ove godine Gostilje je po
automatizmu u užem krugu, bez obaveze da se prijavljuje na konkurs Turističke
organizacije Srbije.