Deponija Duboko – ekološka katastrofa nesagledivih posledica?

Regionalna sanitarna deponija Duboko kod Užica gori od 3. maja, a gusti oblaci dima nadvijaju se nad Užicem već dve nedelje. Sedam mernih stanica ne pokazuje značajna zagađenja vazduha, jer mere samo PM 10 ili PM 2,5 čestice, a u Srbiji ne postoji tehnologija da izmeri zagadjujuće i kancerogene supstance koje nastaju sagorevanjem otpada.