Kanački

Čovek protiv javnog preduzeća 1:0

Mobing i nehumani ljudski odnosi čini se da su postali redovna slika iz srpskih kompanija i preduzeća. Jedan radnik Deponije Duboko iz Užica tužio je firmu za mobing i zlostavljanje na poslu, dobio taj, ali i sudski spor prema kojem mora biti vraćen na posao. Kaže da je to bilo najtežih pet godina u njegovom i životu njegove porodice, ali da je vredelo.

Napomena: Prilog emitovan u emisiji Među nama, Televizija Nova S.