tunel

Čekajući tunel ispod Kadinjače

Izgradnja tunela ispod Kadinjače, čiji početak je najavljivan nekoliko puta, jošuvek se ne nazire. Krajem jula Putevi Srbije podneli su Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za dobijanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, a javna rasprava zakazana je za 29. septembar.

Napomena: Prilog emitovan u emisiji Među nama, Televizija Nova S.